Hội Hữu nghị Việt - Pháp

Một số thông tin cơ bản về Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp

 

Tên gọi :
- Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Quảng Nam
- The Vietnam-France Friendship Association of Quang Nam Province (Tiếng Anh)

I.Giới thiệu Hội: 

Hội được thành lập theo 280/QĐ-UB ngày 29/1/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Quảng Nam.

II. Ban chấp hành :

1.Chủ tịch Hội:  Bà Hồ Thị Thanh Lâm- PCT UBND tỉnh Quảng Nam

2.Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Nhung- PGĐ Sở Ngoại vụ

3.Thư ký Hội:  Ông Nguyễn Thanh Hồng– Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ tỉnh

4.Ủy viên:

Bà Phạm Thị Tín - PCT Hội LHPN

Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - PGĐ Sở Y tế

Ông Trương Quang Vinh - Thiếu tá, Trưởng phòng PA25 Công an tỉnh

Ông Trịnh Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Từ thiện

III.Hoạt động của Hội:

Địa chỉ liên lạc:
- Trụ sở tại: 86 Trần Quý Cáp – Tp Tam Kỳ - Quảng Nam  Việt Nam
- Điện thoại: (84) – 0510 – 3811 600
- Fax: (84) – 0510 – 3813 600
- Email: lienhiepquangnam@gmail.com

Liên kết Sở ban ngành