Hội Hữu nghị Việt - Hàn

Một số thông tin cơ bản về Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc:

 

Tên gọi:
- Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam
- The Vietnam-Korea Friendship Association of Quang Nam Province (Tiếng Anh)

I.Điều lệ Hội:

II.Ban Chấp hành:

1/ Chủ tịch Hội:  Ông Phan Thái Bình- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

2/ Phó chủ tịch:

- Ông Trần Quốc An, Phó Trưởng Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

- Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ

- Ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

3/ Thư ký Hội:  Ông Trần Văn Em- Chánh Văn phòng Liên hiệp CTCHN tỉnh Quảng Nam

4/Ủy viên:

Địa chỉ liên lạc:
- Trụ sở tại: 57/1 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam,  Việt Nam
- Điện thoại: (84) – 0235.3810320
- Fax: (84) – 0510 – 3813 600
- Email: lienhiepquangnam@gmail.com

Liên kết Sở ban ngành