Hội hữu nghị Việt - Nga

Một số thông tin cơ bản về Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga:

 

I.Điều lệ Hội:
- Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Quảng Nam
- The Vietnam- Russia Friendship Association of Quang Nam Province (Tiếng Anh)

II. Ban chấp hành:

1.Chủ tịch Hội:  Ông Trần Minh Cả - PCT UBND tỉnh Quảng Nam

2.Phó chủ tịch: Ông Trần Hường- Nguyên GĐ Sở Giáo dục&Đào tạo

3.Thư ký Hội:  Ông Lưu Văn Lạo – Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ tỉnh

4.Ủy viên:

-         Ông Ngô Văn Hùng - nguyên GĐ Sở Khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh

-         Ông Hồ Tấn Sơn - nguyên GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-         Ông Trương Xuân Mai - nguyên Phó Chỉ huy BCH Quân sự tỉnh

-         Ông Huỳnh Kim Kính – nguyên PCT UBND Thị xã Tam Kỳ

-         Ông Trần Văn Phi - Trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý VHTT Sở VH-TT

-         Ông Nguyễn Xuân An - Chủ tịch  Hội Cực chiến binh tỉnh

-         Ông Bùi Công Dụng - nguyên UV Ban Triển khai Đề án Khu KTM Chu Lai

-         Bà Nguyễn Thị Thảo Sương - Nhân viên Ban Triển khai Đề án Khu KTM Chu Lai

Địa chỉ liên lạc:
- Trụ sở tại: 86 Trần Quý Cáp – Tp Tam Kỳ - Quảng Nam  Việt Nam
- Điện thoại: (84) – 0510 – 3811 600
- Fax: (84) – 0510 – 3813 600
- Email: lienhiepquangnam@gmail.com

Liên kết Sở ban ngành