Liên hệ

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 65 Đoàn Kết, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tel: 02356.539.678 ; 02356.549.678
Fax: 0235.3813600
Email: lienhiepquangnam@gmail.com